sdsd fd fd

Simbolica satului

Stema satului Țaul. Stema reprezintă un scut francez, care este secționat în interior în 2 secțiuni – superioară și inferioară. De asupra scutului este reprezentată o coroană. Secțiunea superioară pe fundal verde (culoarea seriozității, culoarea naturii) este reprezentată de imaginea Conacului Pommer, care este cel mai cunoscut symbol al satului. Secțiunea inferioară este împărțită în 3 părți egale, care se prezintă astfel: În partea stîngă este reprezentată o liră pe fundal albastru. Lira reprezintă simbolul culturii, adică existența în sat a orchestrei de muzică populară ”Alboteanca”, cunoscută în țară și peste hotae. Culoarea albastră este culoarea intelectualității. În mijlocul secțiunii inferioare este reprezentată o carte pe fundal galben. Cartea reprezintă simbolul cunoștințelor și simbolizează Colegiul Agricol din Țaul, iar pe carte sînt inscripționate anul 1963 – anul fondării instituției, iar pe cealaltă pagină – un spic de grîu – simbolul agriculturii, în care este specializată instituția. Culoarea galbenă este culoarea tinereții, luminii și belșugului. În partea dreaptă a secțiunii inferioare este reprezentată două spice aurii pe fundal roșu. Acestea sînt simbolul ținutului Soroca, din care întotdeauna a făcut parte satul Țaul. Spicele reprezintă agricultura – ocupația tradițională a localnicilor.

Drapelul localității. Drapelul satului Țaul reprezintă o pînză albă de proporția 2×3, pe care este aplicată stema satului Țaul. Albul reprezintă puritatea.