sdsd fd fd

Reabilitarea parcului

La 13 iulie 2013 au demarat lucrările la proiectul investițional ”Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural ”Conacul pommer” și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni, în valoare de 23305 mii lei și care este finanțat de ADR Nord. Lucrările de reabilitare cuprind 2 etape – Etapa I – reabilitarea gardului de împrejmuire a parcului Țaul, pe o lungime de cca 3300 m, realizată în anul 2013 și etapa a II – reabilitarea clădirii fostului muzeu și reabilitarea Conacului Pommer, lucrări prevăzute pentru anii 2014-2015. Următoarele etape care se planifică de a fi implementate, cuprind lucrări de reabilitare a sanatoriului-profilactoriu, a complexului architectural compus din 7 edificii și reabilitarea bazinului acvatic și reamenajarea ”Insuliței Verzi”  prin construcția unui nou podeț și a unui foișor.

Un obiectiv aparte este păstrarea colecției de plante, se preconizează intreprinderea de acțiuni privind reabilitarea pepinierei parcului și sădirea de noi arbori și arbuști, care s-au uscat (în preponderant conifere).