sdsd fd fd

Fișa descriptivă

Legislație:

Conform Legii Republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorială nr. 764-XV din 27 decembrie 2001, s.Țaul este o unitate administrativ-teritorială, în componența raionului Dondușeni și este administrată de primăria cu același nume. În componența primăriei Țaul intră o singură localitate – satul Țaul.

Fond locativ: Satul Țaul este alcătuit din 1612 gospodării particulare, inclusiv 221 apartamente în blocuri colective, cu suprafața locativă totală de 112840 mp.

Nr. de blocuri – 8, din care: 3 cu 5 nivele, 1 cu 3 nivele și 4 cu 2 nivele.

Fondul funciar total constituie  3716 ha inclusiv:

–          pămînt arabil – 2326 ha.

–          păşuni – 608 ha.

–          plantaţii perene – 401 ha.

–          teren proprietate a statului – 409,54 ha.

–          teren proprietate administrativ-teritorială – 104 ha.

–          teren proprietate privată – 2810 ha.

–          Intravilanul localității – 296,42 ha.

 

–          potenţial de irigare   –  –

–          parcul dendrologic – 64 ha.

–          bazine acvatice – 21

–          fondul silvic – 433 ha.

–          alte terenuri – 56 ha.

 

Populație: 3205 loc. (01.06.2014)

Densitatea populației: 86 loc. Km2