sdsd fd fd

Colecția de plante

Parcul Ţaul a fost amenajat lîngă o rîpă, ce pare să fi fost cîndva un golf al unui rîu puternic, care ulterior a secat. Pîrăul ce curgea prin rîpă, a fost barat cu un zăgaz, ce a adus la formarea unui iaz cu o suprafaţă de 2,6 ha. În parcul Ţaul sînt peisaje frumoase, care sînt irepetabile.

Începînd cu an.1902, emisarii lui Pommer, plecau peste hotare pentru a cumpăra arbori şi arbuşti. La Ţaul au fost aduşi arbori şi arbuşti din 29 ţări ale lumii (SUA, Canada, Japonia, Germania, Italia, Austria, Franţa, Persia (Iran), ş.a.  Au fost aduse pe parcursul a 7 ani, 189 de specii de arbori şi arbuşti. În an.2004, colecţia dendrologică alcătuia 148 specii, din ele 24 de forme unicale, (99 specii reprezintă flora continentului euro-asiatic, 31 specii – continentul american, 91 specii se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova.

Un grup important al colecţiei dendrologice a parcului Ţaul sînt coniferele veşnic verzi – 19 specii de brad, 4 forme decorative. Predomină în parc brazii şi pinii caracteristici pentru pădurile nordice (SUA, Canada, Extremul Orient al Federaţiei Ruse). Aceşti brazi au coroanele înalte, ce par turnate din metale preţioase şi pinii negri-austrieci, reprezentanţi ai florei din Europa Centrală şi de Sud. În parc sînt şi cîteva specii de brad alb, care seamănă cu bradul obişnuit, dar cu ace plate şi conuri mari şi care cresc vertical.

În masivul central al parcului creşte un grup de tsugă-canadiană, cît şi 3 specii de duglas-verde (pseudotsugă). Una din ele are 18 m (cea mai înaltă din Moldova).

E foarte bogată şi colecţia de foioase. Unele sînt reprezentate prin cîteva specii şi forme. În parc cresc 8 specii şi forme de arţar, 6 de frasin, 10 de stejar. Unul dintre cei mai minunaţi în această colecţie e arţarul lui Svedler, (care ne uimeşte prin frunzele vişinii – primăvara, care spre vară devin verzi, toamna procesul decurge în sens invers).

La intrarea centrală în parc un grup de fagi se disting prin coroana de un bordo-închis, aproape negru. Este foarte frumos şi frasinul cu frunzele rotunde. 2000 de  lilieci au fost aduşi din Teheran (Persia), au fost sădiţi, formînd „Cărăruşa de liliac”, numită şi „Aleea îndrăgostiţilor”.

Din Japonia au fost aduşi 500 de copăcei de saforă obişnuită şi 10 copăcei de saforă plîngăreaţă, pînă astăzi au ajuns doar 2 exemplare.

Florile au fost aduse din Franţa – Bordeaux şi Lyon, viţa-de-vie din Marseille.

E imensă menirea parcului sub aspect ştiinţific, cultural şi de luminare a populaţiei, iar colecţia dendrologică este unică în această parte a continentului european.