sdsd fd fd

Așezarea Geografică

Satul Ţaul este situat în partea de sud a raionului Donduşeni, la 6 km de centrul raional şi staţia de cale ferată Donduşeni. La  nord satul este mărginit de teritoriul satului Plopi, la sud de moşia satului Tîrnova, la vest de teritoriul or. Donduşeni şi a satului Corbu, iar la est de teritoriul satului Maramonovca raionul Drochia. Satul Ţaul este amplasat la 2 km de traseul de importanţă regională Drochia – Donduşeni, şi la 7 km de traseul de importanţă regională Edineţ – Otaci. Localitatea se află la o distanţă de 28 km de punctul de frontieră moldo-ucraineană – Otaci vs. Mohiliv-Podilsk.

        Satul Ţaul se află în zona de silvostepă, localitatea fiind înconjurată de importante masive silvice, printre care pădurea Donduşeni – Ţaul cu suprafaţa de 758 ha., pădurea Ţaulului cu suprafaţa de cca 500 ha situată la nord-est-est.

Solurile sînt preponderent de cernoziom obişnuit, însă în zonele păduroase se întîlnesc şi soluri cenuşii de pădure. Flora şi fauna este specifică zonei, din arbori predomină stejarul, salcîmul, frasinul, teiul etc., iar din mamifere vulpea, iepurele-de-cîmp, viezurele, rozătoare, veveriţa, mistreţul şi ceva mai restrîns căprioara. Din păsări sînt răspîndite păsările de baltă – cocostîrcul alb, bîtlanul, lişiţa, precum şi rîndunica, priveghetoarea, ciocîrlia, piţigoiul, sticletele, iar din păsările mari de pradă uliul găinilor, buha.